Structuur van Explo
Lespagina’s

Elke lestitel is een vraag waarop een antwoord wordt gezocht. 

De les valt uiteen in onderzoeksvragen. De antwoorden daarop vormen samen het antwoord op de lesvraag. Om die onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden moeten leerlingen waarnemen en onderzoeken.

De belangrijke begrippen staan telkens in groen aangeduid. De te kennen lestekst wordt aangeduid met een verticale groene lijn.

Het antwoord op elke onderzoeksvraag staat beschreven in een helder geformuleerd besluit

Themapagina

Explo 2 bestaat uit 6 thema’s. Elk thema wordt ingeleid met een themapagina. De oriëntatie en de sprekende beelden op deze pagina geven de leerlingen een idee van wat ze in dat thema zullen leren en onderzoeken.

uit: Explo 2

uit: Explo 2

Pluslessen

Een      -les kan een les zijn die gaat over verdiepings- of verbredings­leerstof. Ze behoort niet tot de basisleerstof.

Een les kan ook      -onderzoeksvragen bevatten. Die onderzoeksvragen behoren niet tot de basisleerstof. Je kunt ze in de klas inzetten om te differentiëren, meer achtergrondkennis aan te reiken, het verhaal uitgebreider te brengen.

uit: Explo 1

uit: Explo 1