Nieuwe eindtermen
en leerplannen

We helpen je op weg met:

In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen die met het vak natuurwetenschappen verbonden zijn. We sommen de specifieke eindtermen voor natuurwetenschappen op en belichten de transversale eindtermen. Daarnaast leggen we je uit hoe je de eindterm met Explo kunt realiseren en evalueren. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje.

De eindtermen moeten gerealiseerd worden op het einde van de eerste graad. Dat wil zeggen dat bepaalde eindtermen enkel aan bod komen in Explo 2. Er zijn ook eindtermen die zowel in Explo 1 als in Explo 2 aan bod komen.

De nieuwe eindtermen zijn in principe niet meer verbonden aan een bepaald vak. Ze werden ondergebracht in 16 sleutelcompetenties die door de leerlingen bereikt of nagestreefd moeten worden.

De eindtermen
De leerplandoelen

Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leerplandoelen vind je op ­Pelckmans Portaal. 

De jaarplanning

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de 16 sleutelcompetenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

VOORBEELD

Eindterm 6.23 bereiken en evalueren?
Bekijk hier hoe dit in de handleiding van Explo aan bod komt.

Wat is het voordeel voor de leerkracht?
  • Je beschikt over een eenvoudig instrument voor doelgerichte coaching, waarin de ontwikkeling van elke leerling centraal staat.
  • Je hebt een permanent overzicht van het leer­proces van elke leerling: resultaten, reflectie en feedback.
  • Het stimuleert de verticale samenwerking binnen de vakgroep.
  • Je toont dat je werkt aan de transversale eind­termen.
Wat is het voordeel voor de leerling?
  • Leerlingen verzamelen zelf hun resultaten en evalueren hun leerproces.
  • Leerlingen vinden er tips om hun prestaties te verbeteren en formuleren individuele werk­punten.
  • Leercompetentie en reflectievaardigheden van leerlingen staan centraal.