DE AUTEURS
An De Lamper
Ria Rombouts

Wat zijn de uitgangspunten voor
de vernieuwing van Explo?

De nieuwe eindtermen en leerplannen stellen de ontwikkeling van elke lerende centraal. Je moet dus kunnen aantonen hoe je élke individuele leerling uitdaagt. Hoe je differentieert. Hoe je feedback geeft en hoe je leereffecten meet.

Van jou wordt verwacht dat je een antwoord kunt geven op volgende vragen:

  1. Hoe ontwikkel en bewaak je de eigen kwaliteit van je vak? De werking van de vakgroep is daarbij essentieel.

  2. Hoe toon je aan in welke mate je leerlingen de eindtermen en leerplan­doelen bereiken?

De vernieuwde Explo wil sterk inspelen op wat van jou als leerkracht verwacht wordt. Het leerwerkboek, Pelckmans Portaal én de handleiding reiken je tools aan om élke leerling uit te dagen. Daarnaast beschrijven we per eindterm en per leerplandoel hoe je ze kunt bereiken en evalueren met Explo.


Rob van Gastel
Inge Weygers