Explo
Natuurwetenschappen • eerste graad • A-stroom

Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplannen
Duidelijk onderscheid tussen basis- en verdiepingsleerstof
Materiaal om op klas- en leerlingniveau te differentiëren